El projecte

OBJECTIUS

El projecte LIFE ECOREST té per objectiu restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins profunds a Catalunya en una zona d’alt valor ecològic al llarg del litoral de Girona i Barcelona, amb la participació activa del sector de la pesca.
Icono de una cuerda haciendo una lazada

Objectius específics

Life Ecorest favicon

Validar l’eficàcia d’estratègies de restauració.

Life Ecorest favicon

Avaluar la recuperació dels serveis ecosistèmics en zones restaurades i els caladors adjacents.

Life Ecorest favicon

Promoure una gestió pesquera participativa.

Life Ecorest favicon

Facilitar espais de diàleg i enfortir els mecanismes de governança per contribuir a la restauració activa.

Life Ecorest favicon

Sensibilitzar la població local i el sector de la pesca, entre d'altres, sobre la importància i la fragilitat dels hàbitats profunds i la necessitat de protegir-los.

Life Ecorest favicon

Replicar els esquemes de restauració activa i governança en altres zones pesqueres com a mesura de conservació a incloure als plans de gestió dels espais protegits.

Life Ecorest favicon

Transferir els resultats a altres zones del Mediterrani on els hàbitats bentònics també estan amenaçats.

ACCIONS

El LIFE ECOREST impulsarà fins al 2026 un programa d’accions per contribuir a millorar l’estat de conservació dels hàbitats profunds i demostrar l’eficàcia de la gestió participativa del sector de la pesca.

Life Ecorest favicon

Investigació

Es desenvoluparan campanyes de recerca oceanogràfica a cada zona d’exclusió i un sector dels caladors propers per estudiar les espècies estructurants i identificar zones de restauració adequades. A més, es posaran en marxa estudis de seguiment dels organismes restaurats i el seu estat de conservació i s’avaluarà la biodiversitat a les zones restaurades i als serveis ecosistèmics.

Life Ecorest favicon

Conservació

El projecte treballarà en el manteniment de gorgònies, coralls i esponges, entre d’altres organismes sèssils estructurants, capturats accidentalment. Per això, s’ubicaran aquaris a les confraries i els pescadors rebran formació sobre el manteniment d’exemplars, la seva preparació i les operacions a bord.

Tractarem la restauració de diferents grups entre els quals es troben esponges, hidrozous, pennatulacis, gorgònies i coralls bambú, entre d’altres.

Life Ecorest favicon

Participació, capacitació y governança

S’impulsaran processos participatius que garanteixin un entorn de generació de confiança entre les parts interessades, a fi d’integrar tots els agents implicats, tant al territori com a escala estatal.

A més, es facilitaran espais de diàleg i s’incentivarà el desenvolupament de capacitats i esquemes de governança per a les persones usuàries i gestores. Es crearà també un grup de treball participatiu per a identificar prioritats i incentivar-ne la capacitació.

Life Ecorest favicon

Divulgació, educació i transferència de resultats

Es publicaran articles científics i es participarà a congressos i tallers per transferir el coneixement. Així mateix, s’impulsarà l’intercanvi d’experiències per promoure les bones pràctiques i la rèplica de les accions a altres espais protegits.

ÀREA D’ACTUACIÓ

Les 29.022 hectàrees que es preveuen restaurar estan distribuïdes a 14 zones de protecció pesquera al llarg de la costa de Girona i Barcelona, una àrea d’actuació de gran importància ecològica per l’alta concentració d’espècies en perill, amenaçades o vulnerables, entre les quals es troben gorgònies, coralls negres i escleractinis, així com pennatulacis i diverses espècies d’esponges.

Barcos pesqueros costa brava-area de actuacion

Sis de les zones d’actuació del projecte són permanents de veda i la resta tenen una restricció temporal de pesca, que ha estat acordada entre les associacions de pescadors, la comunitat científica i les administracions.

Mapa d’actuació

SOCIS

L’institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) coordina el projecte LIFE ECOREST, que té com a socis a la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Universitat de Barcelona i WWF España, a més de comptar amb la contribució financera del Programa LIFE de la Unió Europea.

Confraries de Girona

EL PROGRAMA LIFE

El projecte LIFE ECOREST compta amb la contribució del Programa LIFE de la Unió Europea un instrument de finançament dedicat exclusivament a projectes de medi ambient i d’acció pel clima. Aquesta eina funciona des de 1992 i ha cofinançat més de 5.500 projectes a tota la UE i a tercers països.

Té com a objectiu general contribuir al
desenvolupament sostenible i assolir les fites de les estratègies i plans de la UE en matèria de medi ambient i clima.

El nou programa LIFE 2021-2024 dóna suport a projectes relacionats amb:

Natura i biodiversitat

Economia circular i qualitat de vida

Adaptació i mitigació al canvi climàtic

Transició energètica neta

Skip to content