Restauració marina

BENEFICIS

La restauració marina és una aliada per revertir la situació de degradació i conservar-ne els valors naturals. No és una primera solució, sinó la darrera baula per recuperar els recursos naturals danyats.

Els ecosistemes marins acullen hàbitats i espècies essencials per a la vida al planeta, com praderies de posidònia, coralls o esponges. Però moltes comunitats marines es troben en un estat de conservació deficient després de dècades d’impactes de l’activitat humana.

És el cas dels coralls i gorgònies, que tenen un valor incalculable com a arquitectes del fons marí en proporcionar refugi i aliment a moltes espècies. Per això, la seva desaparició es vincula a la d’altres organismes.

Per tractar de revertir la situació, actualment existeixen mesures com l’establiment de zones de veda on l’activitat pesquera s’ha restringit de forma permanent per recuperar espècies comercials, com el lluç, la gamba vermella i l’escamarlà i protegir-ne d’altres. Tot i això, la capacitat de recuperació és molt lenta, per la qual cosa és de vital importància accelerar els processos de restauració.

Per això, comptem amb una gran aliada: la restauració marina, que engloba diferents accions per revertir la situació de degradació i conservar-ne els valors naturals. No és una primera solució, sinó la darrera baula per recuperar els recursos naturals danyats.

Gorgonia

Gorgonia

Coral

Coral

HÁBITATS PROFUNDS

Proporcionen refugi i aliment a multitud d’espècies i potencien la biodiversitat marina, ja que es vinculen amb el cicle vital de molts organismes marins. A més, brinden beneficis econòmics i recreatius.

Els esculls profunds (hàbitat 1170) són un dels cinc tipus d’hàbitats marins que figuren a l’Annex I de la Directiva Hàbitats com a hàbitats naturals d’interès comunitari. Al projecte restaurarem aquest hàbitat, però també ens centrarem en la restauració de fons de tous (sorres i fangs) o substrats mixtos.

ALIANCES


El sector pesquer és una peça clau en aquest projecte.
Des del LIFE ECOREST es posaran en marxa processos participatius.

Protegir i conservar aquests espais és important per a tothom. Per això, un dels valors fonamentals del LIFE ECOREST és la participació activa del sector de la pesca, una peça clau. Per aquest motiu, és soci del projecte la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, que aplega una varietat de confraries que treballen a la zona d’actuació. Des del LIFE ECOREST es posaran en marxa processos participatius per involucrar els agents implicats, tant al territori com a escala estatal.

A més, es busca la col·laboració d’altres sectors implicats en la recuperació i conservació dels hàbitats marins i transmetre’n la importància a la resta de la societat.

ALTRES PROJECTES I RECURSOS

La restauració marina ha estat objecte d’altres projectes, els resultats i els avenços dels quals permeten disposar d’un major coneixement científic.

Rescap I, II i III: conservació i recuperació de poblacions de gorgònies

Aquest projecte, liderat per l’ICM-CSIC, s’ha centrat a mitigar els impactes de la pesca artesanal sobre comunitats bentòniques dominades per gorgònies i coralls tous de profunditat. Per aconseguir-ho, ha retornat al seu hàbitat exemplars capturats accidentalment, ha fet un seguiment de la viabilitat de la restauració i ha generat noves gorgònies per ampliar la restauració ecològica de la zona afectada per la pesca.

Durada: 2018-2021. El 2022 es desenvolupa la seva darrera edició.

Projecte Merces: Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas.

El Projecte MERCES, finançat amb fons europeus, s’ha centrat en la restauració de diferents hàbitats marins degradats, amb l’objectiu d’avaluar el potencial de diferents tecnologies i enfocaments per millorar les accions de restauració existents i desenvolupar-ne de noves, augmentar-ne l’adaptació ecosistemes a l’escalfament global i millorar-ne la resistència.

Durada: 2016-2020

Projecte Miticap I, II i III: cooperació entre pescadors i la comunitat científica per mitigar els impactes de la pesca en hàbitats marins sensibles

El projecte ha treballat per mitigar les interaccions de la pesca artesanal sobre els hàbitats bentònics més sensibles del Cap de Creus, mitjançant una caracterització exhaustiva dels principals caladors, gràcies a l’estreta col·laboració entre científics i pescadors. A més, s’ha explorat la viabilitat d’extreure les arts de pesca perdudes o abandonades que han estat localitzades, i així reduir la pesca fantasma.

Durada: 2018-2019

Projecte Restaura CORAL Spain: impulsant l'emprenedoria blava

Aquest projecte ha impulsat la creació d’empreses d’economia blava mitjançant la capacitació i la millora de les competències emprenedores de les persones participants en mètodes innovadors de restauració del medi marí, especialment en la recuperació del corall.

Durada: 2019-2020

Projecte SEASTORE: conservació i restauració de praderies de fanerògames marines

El projecte SEASTORE, Conservació i restauració de praderies de la fanerògama marina Cymodocea nodosa, treballa per actualitzar l’estat de conservació de les praderies, avaluar els serveis ecosistèmics que proveeixen i generar protocols actualitzats i estandarditzats de monitorització i restauració d’aquesta espècie a les illes Canàries.

Durada: 2021-actualitat

RECURSOS D’INTERÉS SOBRE
RESTAURACIÓ MARINA

Per conèixer amb més profunditat la restauració marina, posem a la teva disposició informes, materials i enllaços d’interès:

Skip to content