Comença el projecte LIFE ECOREST per restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins

25.01.2022

El projecte LIFE ECOREST, que té entre els socis amb la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica i el Reto Demográfico, arrenca amb l’objectiu de restaurar 29.022 ha d’hàbitats marins profunds a Catalunya en una zona d’actuació de gran valor ecològic situada al llarg del litoral de Girona i Barcelona.

Aquesta iniciativa, que coordina l’ICM-CSIC, compta com a socis amb la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, la Universitat de Barcelona i WWF, així com amb la contribució financera del Programa LIFE de la Unió Europea.

A la zona d’actuació del projecte s’estima que més del 90% del fons marí entre 50 i 800 metres de profunditat mostra signes de degradació, fet que dificulta la regeneració dels recursos naturals. Aquesta zona està considerada un punt de gran importància ecològica per l’alta concentració d’espècies en perill, amenaçades o vulnerables, entre les quals hi ha coralls, gorgònies i esponges.

Per aquest motiu, el projecte LIFE ECOREST impulsarà fins al 2026 un programa d’accions per contribuir a la millora de l’estat de conservació dels hàbitats bentònics i demostrar l’eficàcia de la gestió participativa del sector de la pesca. Concretament, es duran a terme estratègies de restauració actives, implementades amb èxit en projectes anteriors.

Les més de 29.000 hectàrees que es preveuen restaurar estan distribuïdes en 14 zones de protecció pesquera al llarg de la costa de Girona i Barcelona. Sis de les zones d’actuació del projecte són permanents de veda i la resta tenen una restricció temporal de pesca que ha estat acordada entre les associacions de pescadors, la comunitat científica i les administracions.

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA

Entre les accions del projecte, es promourà la gestió participativa del sector de la pesca, es facilitaran espais de diàleg, s’enfortiran els mecanismes de governança i es conscienciarà la població sobre la importància de conservar els hàbitats marins profunds. Així mateix, es replicaran els esquemes de restauració i governança en altres àrees pesqueres i es transferiran els resultats i les mesures de conservació actives a altres àrees del Mediterrani que es trobin en situacions similars.

LIFE ECOREST està alineat amb els objectius de l’Estratègia Espanyola d’Infraestructura Verda, Connectivitat i Restauració Ecològica, una eina de planificació fonamental per identificar, conservar i recuperar els ecosistemes danyats de tot el territori espanyol i connectar-los entre si.

Ves al contingut