“Hem vist l’oportunitat d’ajudar a la regeneració dels coralls i donar valor afegir al nostre producte”

2.02.2023

Antoni Abad és el president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, un dels  socis estratègics del projecte LIFE ECOREST. El sector pesquer s’implica tant en el rescat de coralls i gorgònies, entre d’altres organismes capturats de manera accidental, com en el manteniment d’aquestes espècies en aquaris ubicats a les confraries de pescadors i la seva adequació per ser retornats al mar. A més, desenvolupa la labor de traslladar a la societat els valors de la recuperació dels ecosistemes marins.

¿Per què us heu implicat en aquest projecte?

Ens impliquem en el projecte perquè des del primer moment hem vist que era una oportunitat per al sector de la pesca. En primer lloc, per poder ajudar a la regeneració o repoblació dels coralls en zones de veda, però també per donar valor afegit al nostre peix, al nostre producte. Volem arribar al consumidor i que, quan compri el nostre producte, vegi que darrere hi ha un patrimoni, una història. I que des del sector contribuïm a la conservació marina.

¿El sector pesquer està conscienciat amb la conservació marina?

Sí. I més a Girona perquè ja hem tingut moltes experiències. Potser no de l’envergadura d’aquest projecte, que es probablement el més gran en què hem participat, però estem molt conscienciats. Si tenim un recurs sà, el sector serà viable.

A las confraries s’han instal·lat aquaris per recuperar coralls i gorgònies capturades accidentalment. ¿Com han acollit els pescadors aquesta iniciativa?

Ho han acollit molt bé. A més, no intentarem aprofitar molt. Els nostres familiars, amics i totes les visites que tenim a las confraries podran conèixer el projecte. És una peça clau per a nosaltres que la gent vegi la gran feina que fa el pescador. A vegades, el sector pot tenir una imatge i no és així, i menys en aquest cas. Estem conscienciats per poder ajudar, en la mesura del possible, a la repoblació d’aquestes zones.

¿Quina és la importància de les reserves pesqueres d’aquestes zones?

Necessitem dos o tres anys per veure com va la gestió d’aquestes zones. Entenc que, si tenim una zona tancada, les espècies estaran còmodes i es podran reproduir. En el còmput global veiem que es una gran experiència. Estic convençut que serà pel bé del sector.

¿Com es la col·laboració entre la comunitat científica i el sector pesquer?

Aquest binomi va a més cada dia. Abans venien els científics, ens explicaven el que havien d’explicar i marxaven. No els veiem més i, a vegades, ni escoltaven.  He pogut percebre un canvi en la comunitat científica, igual que en el pescador. Ara venen, ens expliquen, s’impliquen, donen importància al sector i ens escolten. Això a la llarga aconsegueix que el pescador col·labori, participi, es senti còmode i, al final, porta a una conjunció d’experiències del món científic amb el de la pesca que sempre és positiva.  Hem après molt dels científics i em consta que ells també han après de nosaltres.

Skip to content