Celebrem la Comissió Estratègica i un taller formatiu a la confraria de pescadors de Blanes

28.11.2023

El projecte LIFE ECOREST impulsa la participació, la governança i la capacitació entre les seves accions amb la finalitat d’integrar a tots els agents implicats, tant al territori com a escala estatal. En aquest context, s’ha celebrat a Barcelona la segona reunió de la Comissió Estratègica del projecte, formada pels actors rellevants del projecte.

La trobada ha comptat amb la participació dels socis, així com la Federació de Pescadors de Barcelona; confraries que col·laboren en el projecte; la Direcció General de Política Marítima y Pesca Sostenible i la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya; la Secretaria General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) i la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación i la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica i el Reto Demográfico (MITECO).

Els participants han posat en comú els avenços del projecte i les actuacions conjuntes per aconseguir entre tots un procés exitós de restauració marina al marge continental català.

En el transcurs de la reunió, el sotsdirector general de Biodiversitat Terrestre i Marina del MITECO, Fernando Magdaleno, ha presentat de forma telemàtica els continguts, obligacions i responsabilitats que derivaran de la futura Llei de Restauració Europea, que s’espera aprovar a principis de 2024.

Taller de capacitació

En l’àmbit de la governança i la capacitació, s’ha posat en marxa un taller formatiu a la confraria de pescadors de Blanes. Sota el títol “¿Com fomentar la cultura de participació que volem?, WWF España, soci del projecte, ha facilitat eines per a promoure espais de diàleg e incentivar el desenvolupament de capacitats en el treball participatiu.  El taller ha comptat amb els socis del LIFE ECOREST, pescadors i representants de la confraria de Roses.

LIFE ECOREST

El projecte LIFE ECOREST té per objectiu restaurar prop de 30.000 hectàrees d’hàbitats marins profunds a Catalunya en una zona d’alt valor ecològic al llarg del litoral de Girona i Barcelona, ​​amb la participació activa del sector de la pesca.

Aquesta iniciativa, que coordina l’ICM-CSIC, té com a socis a la Federació de Confraries de Pescadors de Girona, la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Universitat de Barcelona i WWF España, a més de comptar amb la contribució financera del Programa LIFE de la Unió Europea.

Ves al contingut